Chromoden D110 – Ljepilo za parket

Ljepilo za lijepljenje klasičnog parketa malih dimenzija Ljepilo na bazi polivinilacetatne vodene disperzije, punila i aditiva za lijepljenje klasičnog parketa manjih dimenzija (širina maksimalno 5cm) na betonske, cementne, drvene i slične upojne podloge. Chromoden D11o je dostupno u pakovanju od 25 kg po super povoljnoj cijeni samo u Parket Expertu.    

Više...