Podloge

Podloge

Podne folije su izolacije ispod drvenih plivajućih podova. Pod je dugoročna investicija. Da bi dobro služio svojoj svrsi, treba biti dobro postavljen i izoliran. Veoma je važno izabrati podlogu koja je prilagođena potrebama poda.