Šta je ustvari laminat?

U širem značenju, pod laminat spada svaki materijal konstruisan spajanjem dva ili više slojeva različitih materijala. Proces stvaranja laminata naziva se laminacija. U uobičajenom značenju to je umetanje novog između postojećih  slojeva (uglavnom plastike) i zaptivanje pomoću toplote i/ili pritiska, najčešće upotrebom različitih vrsta ljepka. Švedska kompanija Pergo predstavila je laminatne podne obloge 1984. godine […]

Više...